• Więcej informacji kontaktowych

Rekrutacja - "opaski bezpieczeństwa"


Opaski bezpieczeństwa w ramach Programu Osłonowego Gminy Prudnik


Rekrutacja do „Korpus Wsparcia Seniorów”– na rok 2022 Moduł -II, tzw. „ opieka na odległość” „OPASKI BEZPIECZEŃSTWA”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku informuje, że prowadzi nabór osób, które chcą otrzymać opaskę bezpieczeństwa z całodobowym monitoringiem w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opieką zostanie objętych ok. 100 seniorów z Gminy Prudnik,
w szczególności osoby mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy (24 h na dobę siedem dni
w tygodniu)

 • w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.
 • Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.
 • W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny i gwarantowany do końca roku 2022.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Prudnik
o kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Traugutta 10  lub pod numerami telefonów:   77 4067038  wewnętrzny:  201, 225 lub 226

 

Zgłoszenia do w/w Programu należy dokonać poprzez uzupełnienie i złożenie Kartę zgłoszenia, którą można pobrać w siedzibie OPS w Prudniku lub na stronie internetowej

Formularz_zgloszeniowy_do_teleopieki.pdf

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku, przystąpił do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Realizacja programu obejmie dwa moduły:

Moduł I, w którego realizację zaangażowani są pracownicy ośrodka oraz wolontariusze, którzy świadczą codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia w szczególności:

 • Wsparcie społeczne: w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi,
 • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:
 • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora,
 • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych,
 • Wsparcie psychologiczne:
 • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
 • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego m.in.:
 • pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
 • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych,
 • dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
 • zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
 • pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
 • pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

 

 

Moduł II poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

Obraz:

PROGRAM „Korpus Wsparcia Seniorów ”na rok 2022 finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Całkowita wartość dofinansowania  192 500,00 zł

 

Obraz:


Obraz:

 Poprzedni tekst:

Publikacja: 6 Maj 2022r.

Wizyta "Podwórkowców" w Bibliotece Publicznej

Wizyta "Podwórkowców" w Bibliotece Publicznej z okazji Dania Książki

Autor: Krzysztof Grzybowski

Następny tekst:

Publikacja: 2 Cze 2022r.

Wycieczka do Brzegu

Wycieczka Podwórkowców do Brzegu

Autor: Krzysztof Grzybowski

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2022.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje