• Więcej informacji kontaktowych

Ochrona Małoletnich

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w placówkach działających na rzecz dzieci.

W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

  • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
  • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy - w placówce lub w rodzinie,
  • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami - w realnym świecie oraz w internecie,
  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Dobro i bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem, ponieważ na co dzień pracujemy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i prowadzimy placówki wsparcia dziennego w formie świetlic w naszym mieście. Z takiego myślenia wyrastają opracowane przez nas Standardy ochrony małoletnich, które Zarządzeniem po. Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku wprowadzono dnia 7 marca 2024r.

Celem wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich jest, aby Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku był bezpiecznym miejscem dla dzieci, które w nim, bądź jego jednostkach przebywają i aby działania wszystkich osób zaangażowanych w pracę ośrodka były ukierunkowane na dobro dzieci, na przestrzeganie zasad i standardów służących poprawie ich bezpieczeństwa.

Krzywdzenie dzieci niesie bowiem poważne, bezpośrednie i długofalowe konsekwencje dla ich rozwoju, zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego stworzenie odpowiedniego systemu ochrony, który obowiązuje w naszej instytucji i określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne oraz odpowiedzialność osób dorosłych za bezpieczeństwo dzieci jest konieczne, aby zapobiegać krzywdzeniu dzieci.

Celem wprowadzenia Standardów jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Wdrożenie standardów w naszym Ośrodku dostarcza również rodzicom i opiekunom wiedzę w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Wdrożenie procedur uwzględnia również dostarczenie dzieciom informacji na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Procedury określają też działania, które należy podjąć, gdy dojdzie do krzywdzenia dzieci, by przede wszystkim zmniejszyć rozmiary krzywdzenia poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku.

UWAGA-WAŻNE!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc.

Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Potrzebujesz pomocy? Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania, 7 dni w tygodniu! 800 12 12 12


Standardy_Ochrony_Maloletnich_w_Osrodku_Pomocy_Spolecznej_w_Prudniku.pdf


Obraz:

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2024.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje