• Więcej informacji kontaktowych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA

ZASADY OCHRONY DANYCH

OSOBOWYCH

 

Niniejsze zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

 1. Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa Danych jest Ośrodek Pomocy społecznej w Prudniku z siedzibą przy ul. Traugutta 10, 48-200 Prudnik.

Jako Administrator Danych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem iod@opsprudnik.pl lub listownie na adres podany jako adres siedziby firmy.

​2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej w gminie. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy państwa dane osobowe to:

 • art.6 ust.1 lit. b. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez OPS na podstawie umowy)
 • art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez OPS w interesie publicznym)
 • art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
 • Ustawa z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawa z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawa z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego
 • inne właściwe akty prawne
 1. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku. (Sepi, CAS, art.105 i inne w obrębie prawa).
 2. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną (Archiwalną) dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016).
 6. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2024.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje