• Więcej informacji kontaktowych

Ogłoszenie o rekrutacji kandydatów na psychologa - umowa zlecenie


Ogłoszenie o rekrutacji kandydatów na psychologa do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudnik poszukuje kandydatów na psychologa do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie.

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 10, 48-200 Prudnik

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Wymagania niezbędne :

  1. wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni (magister psychologii),

  2. znajomość języka ukraińskiego umożliwiająca samodzielną pracę z klientem.

Mile widziane będzie:

  1. doświadczenia na podobnym stanowisku,

  2. w przypadku obywateli Ukrainy znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres obowiązków:

  1. udzielanie pomocy psychologicznej uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Prudnik,

  2. udzielanie informacji o ofercie i usługach psychologicznych dla obywateli Ukrainy,

  3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,

  4. współpraca z instytucjami, urzędami, placówkami i organizacjami udzielającymi pomocy uchodźcom,

  5. współpraca z innymi osobami zaangażowanymi w pomoc,

  6. udział w działaniach związanych z interwencjami kryzysowymi,


Termin składania dokumentów: do dnia 15.06.2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych tj. CV (w języku polskim) oraz kserokopię dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie (kierunek psychologia) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Traugutta 10 (w dni powszednie w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7:00-15:00) lub przesłanie ich na adres Ośrodka Pomocy Społecznej Prudniku, ul. Traugutta 10, 48-200 Prudnik z dopiskiem na kopercie: „REKRUTACJA - PSYCHOLOG”.

 

Klauzula informacyjna - Rekrutacja Psycholog

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Rekrutacja kandydatów na psychologa do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku, którego siedziba znajduje się w Prudniku, ul. Traugutta 10, 48-200 Prudniku, tel. (077) 406-78-38,

2. Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, adres e-mail iod@opsprudnik.pl, nr Tel: 77/406-70-38,

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest obowiązek prawny Administratora Danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz Twoja zgoda.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.

5. Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie zniszczone.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.Poprzedni tekst:

Publikacja: 2 Cze 2022r.

Wycieczka do Brzegu

Wycieczka Podwórkowców do Brzegu

Autor: Krzysztof Grzybowski

Następny tekst:

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2022.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje