• Więcej informacji kontaktowych

Wzory wniosków - Świadczenia Rodzinne

Wzory wniosków na świadczenia rodzinne

WZÓR WNIOSKU NA ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Wniosek o ustalenie prawa do Zasiłku Rodzinnego oraz Dodatków do Zasiłku Rodzinnego   

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy,oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego 

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę,w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania 


WZÓR WNIOSKU NA ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego  


WZÓR WNIOSKU NA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujący od 1 stycznia 2024 r. 

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę,w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 


WZÓR WNIOSKU NA JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA​ -​​​​​​ "BECIKOWE"

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  

Wzor_zaswiadczenia_lekarskiego_wystawionego_przez_lekarza_lub_polozna1.pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.O podatku dochodowym od osób fizycznych 


WZÓR WNIOSKU NA ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego   
Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

Oswiadczenie_o_niepobieraniu_swiadczen_oraz_niepodejmowaniu_pracy_za_granica.pdf

 

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2024.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje