• Więcej informacji kontaktowych

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku

Dodatek energetyczny jest ryczałtowym świadczeniem, które przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy, będącej stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującej w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 10,94 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie.

Wysokość dodatku energetycznego wynika z Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 833 ze zm.).

 

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2024.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje