• Więcej informacji kontaktowych

Wolne stanowisko pracy - WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY


Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu: „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- III edycja”


Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku ogłasza rekrutację na wolne stanowisko pracy

- WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY NA ½ ETATU

Przewidywany okres zatrudnienia 01.11.2020r. - 30.09.2023r./ 30.11.2023r.

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu: „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- III edycja”, wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1, typ projektu: Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo- wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dzieckiem oraz wsparcie pieczy zastępczej.

Więcej informacji

 Poprzedni tekst:

Publikacja: 5 Pa 2020r.

Projekt „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie”

Projekt „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” numer: POWR.01.02.01-16-1K06/18

Autor: Krzysztof Grzybowski

Następny tekst:

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2020.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje