• Więcej informacji kontaktowych

Projekt „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie”


Projekt „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” numer: POWR.01.02.01-16-1K06/18


W związku z realizacją przez Grupę Profesja sp. z o.o. projektu „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” numer projektu: POWR.01.02.01-16-1K06/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu: Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa  I . Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Zapraszamy osoby chętne do udziału.

Krótka Informacja o projekcie:

Projekt skierowany do osób, które:

  • są w wieku 15-29 lat
  • nie pracują i nie uczą się, nie są w strakcie żadnych szkoleń,
  • są bierne zawodowo, nie są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne,
  • zamieszkują województwo opolskie
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (stopień nieistotny).

 

Uczestnicy projektu uzyskują możliwość odbycia szkoleń zawodowych, odbywają spotkania z doradcą zawodowym, job coachem oraz pośrednikiem pracy.  Na podstawie Indywidualnego planu działania uczestnicy kierowani są na szkolenia zawodowe mające podnieść ich kompetencje lub kwalifikacje.

W ramach realizacji projektu przewidziano stypendium szkoleniowe (ok 9,60 zł/h) oraz stypendium stażowe (na okres realizacji stażu do max. 5 miesięcy – 1440 zł netto za miesiąc).

Więcej informacji oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej:

https://grupaprofesja.com/projekty/opolska-agencja-pracy-program-wsparcia-mlodych-niepelnosprawnych/

 

Obraz:

 Poprzedni tekst:

Publikacja: 10 Wrz 2020r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Autor: Krzysztof Grzybowski

Następny tekst:

Publikacja: 8 Pa 2020r.

Wolne stanowisko pracy - WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu: „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- III edycja”

Autor: Krzysztof Grzybowski

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2020.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje